این روش نه تنها فعالیت آنزیماتیک را کاهش داده یا بکلی حذف می کند بلکه به جهت کاهش درصد رطوبت سبوس عملاً شرایط را برای فعالیت آنزیمی نامساعد می کند. این روش به صورت صنعتی قابل اجرا بوده و روش نسبتاً مناسبی است .

در این فرایند برای پایدار سازی موفقیت آمیز ، لازم است سبوس به مدت مناسب در معرض دمای مناسب (اغلب° C 110 – 100 ) قرار گیرد .

علی رغم تنوع ساختار دستگاههای پایدارکننده حرارتی آنها را می توان به چهارگروه زیر تقسیم بندی کرد .

1- استوانه چرخان بستهClosed rotary drum ) ( 

2- دستگاه پخت اکستروژن ( Extrusion cooker )

3-  دستگاه پخت با بستر سیال ( Fluidized bed cooker ) 

4- استوانه باز ( Open drum )

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()