این تکنیک معمولاً به به صورت بخار دهی اجرا می شود که در آن بخار نقش دوگانه زیررا ایفا میکند : - وسیله ای برای حرارت دادن

- وسیله ای برای افزایش فعالیت آب در سبوس و کاهش مقاومت حرارتی آنزیمها          

   و میکرو ارگانیسم های موجود در سبوس برنج

 

از نظر تکنیکی بخار دهی به سه روش زیر می تواند انجام می شود :

1- پایدارسازی سبوس قبل از جدا کردن برنج از پوسته قهوه ای

2- پایدارسازی سبوس در بستر ثابت

3- پایدارسازی سبوس در بستر متحرک

عملیات پایدار سازی به عنوان یک پیش فرایند جهت آماده سازی این منبع مناسب برای استخراج روغن ضروری می باشد .

استخراج روغن از سبوس برنج

 

   همانطورکه میدانید ، به طور کلی روشهای استخراج روغن به دو دسته استخراج مکانیکی و استخراج توسط حلال انجام می گیرد . برای سبوس برنج هر دو روش مورد استفاده قرار گرفته است . در روش استخراج مکانیکی به وسیله پرس هیدرولیک با فشاری معادل 4000 – 1000 پوند در هر اینچ مربع میزان استخراج روغن 13 -10 درصد گزارش گردیده است . این در حالی است که  برای نمونه سبوس مشابه در روش استخراج با حلال میزان روغن استحصالی  18 – 17 درصد بوده است . بدین ترتیب علی رغم استفاده ازروش مکانیکی در برخی مناطق روش استخراج روغن توسط حلال برای سبوس برنج توصیه شده است . مراحل متداول استخراج روغن از سبوس برنج در نمودار زیر خلا صه شده است .


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()