تصفیه روغن سبوس برنج مانند همه انواع روغن شامل مراحل صمغ گیری ، تصفیه قلیایی ، بی رنگ کردن و بی بو کردن می باشد که اغلب  مرحله موم زدایی نیز برای تصفیه این روغن توصیه می گردد .

  با توجه به فساد پذیری سبوس برنج که قبلاً توضیح داده شد ، تصفیه قلیایی برای حذف اسید چرب آزاد سبوس برنج ضروری می باشد . فرایند تصفیه قلیایی برای این روغن مانند سایر انواع روغن توسط سود براحتی قابل اجرا است .

  در فرایند صمغ گیری برای جدا سازی فسفو لیپیدهای روغن سبوس استفاده از آب به علاوه اسید فسفوریک متداول است .

 برای رنگبری این روغن مانند سایر انواع روغن استفاده از خاک رنگبر ، کربن و یا سیلیس معمول است .

 برای روغن سبوس برنج فرایند موم زدایی نیز لازم است که اغلب روش کریستالیزه کردن موم به وسیله سرما دهی و سپس جداسازی آن با سانتریفوژ مورد استفاده قرار می گیرد .

  بدین ترتیب ملاحظه می شود که فرایند استخراج و تصفیه روغن سبوس برنج با بهره گیری از امکانات متداول در کارخانجات روغن کشی و تولید روغن نباتی قابل اجرا می باشد و تنها نقطه اختلاف برای استخراج روغن از سبوس برنج پیش فرایند پایدار سازی می باشد .

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()