طبق آمارنامه سال زراعی 82-1381 وزارت جهاد کشاورزی در آن سال مساحت سطح زیر کشت برنج کشور 615347 هکتار بوده است که میزان شلتوک تولیدی این سطح زیرکشت معادل 2931346 تن بوده است و با توجه به نمودار میزان توزیع تولیدشلتوک نشان می دهد تقریباً هفتاد درصد شلتوک کشور در دو استان گیلان و مازندران تولید می شود . البته آمار غیر رسمی حکایت از تولید حدود 3/2 میلیون تن شلتوک در سال زراعی 83-1382 دارد . بدین ترتیب به سادگی با در نظر گرفتن این نکته که به طور متوسط 10 درصد از وزن شلتوک برنج را سبوس تشکیل می دهد و به طور متوسط امکان استخراج 17 – 16 درصد روغن از سبوس وجود دارد ، محاسبه کرد که سالیانه به صورت بالقوه امکان تولید 50-40 هزار تن روغن  سبوس برنج در کشور وجود دارد که متأسفانه این پتانسیل بسیار خوب در کشور ما  به طور کامل به هدر میرود.

 

 

 

این در حالیستکه در کشور هند سالانه  480000  تن روغن خوراکی و 120000 تن روغن صنعتی سبوس برنج تولید و به چرخه مصرف وارد می شود و نیز چنین ارقامی از کشورهایی چون ژاپن ، چین ، کره ، تایلند ، تایوان و اخیراً آمریکا و سایر کشور های برخوردار از کشت برنج گزارش می شود .

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()