مقدمه

   دانه شلتوک1متشکل از برنج قهوه ای2 و پوسته بیرونی است3. پوسته بیرونی شامل بخشهای ساختاری مختلف به نامهای لما 4، پالئا 5، رچیلا6، استرایل لماس7 و اریستا8 می باشد. بخشهای لما و پالئا،دانه برنج قهوه ای را در بر میگیرند و بخشهای استرایل لماس و اریستا بعد از آن قرار میگیرد . درصد رچیلا در پوسته از بخشهای دیگر کمتر است . در جدول-1 توزیع پیکر شناسی هر دانه شلتوک نشان داده شده است . سبوس برنج شامل پریکارپ ، آلورن ، پوشش دانه و جنین می باشد که حدود 12-9 درصد از دانه شلتوک را تشکیل می دهد .

       

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()