جدول-2 ترکیب های شیمیایی سبوس برنج

ترکیب شیمیایی

مقدار ( %)

رطوبت

5/12 – 9/8

پروتئین تام

4/13 – 7/8

NEF مستخرجه عاری از نیتروژن

3/44 – 7/38

چربی تام

22/4 – 1/10

خاکستر

3/14 – 3/9

پنتوزان

4/11 – 7/8

ویتامین های خانواده B

544( μg/g )

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()