یکی از مهمترین مواد غذایی و فرآورده قابل استخراج سبوس برنج « روغن سبوس برنج »     می باشد که به میزان 17 – 16 درصد وزنی از سبوس برنج قابل استخراج می باشد . به همین دلیل سبوس برنج علاوه بر ویژگیهای تغذیه ای بسیار خوب یک منبع غنی و مناسب استخراج روغن در نظرگرفته می شود .

   تمایل به استفاده از آن به میزان قابل توجهی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای برخوردار از کشت برنج افزایش یافته است . به عنوان مثال در کشور ژاپن سالانه بیش از یک صد هزار تن روغن خوراکی از سبوس برنج استخراج می شود .

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()