روغن سبوس برنج توسط کمیته ویژهFDA2/ WHO2  مورد بررسی قرار گرفته و ایمنی آن برای مصرف انسانی بدون هیچگونه عوارض جانبی تأیید شده است .

ترکیب و خواص روغن سبوس برنج :

   روغن خام سبوس برنج شامل واکس ، صمغ ، نشاسته ، آب و ... می باشد که باید از روغن جدا شوند. این روغن ، روغنی شفاف با بوی برنج می باشد. روغن سبوس برنج با عدد اسیدی پائین ، رنگ زرد متمایل به سبز دارد با افزایش عدد اسیدی رنگ آن تیره تر میشود، به طوریکه روغن با عدد اسیدی بالارنگ قهوه ای متمایل به ارغوانی دارد .

   ویژگیهای کیفی و ویژگیهای فیزیکو شیمیایی روغن سبوس برنج پالایش شده برطبق استاندارد ملی ایران به شماره 6658 در جداول زیر خلاصه شده اند .15- Food and Drug Administration

16- World Health Organization


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()