درصد وزنی

نوع اسید چرب

2/0

میریستیک اسید

3/17 – 12

پالمیتیک اسید

6/2 – 8/1

استئاریک اسید

5/0

آراشیدیک اسید

5/0

بهنیک اسید

7/0

لیگنوسریک اسید

6/45 – 41

اولئیک اسید

7/36 – 6/27

لینولئیک اسید

1 - ناچیز

لینولنیک اسید

 

 

   این روغن علاوه بر نسبت مطلوب بین اسیدهای چرب اشباع شده و اشباع نشده محتوی تركیبات مغذی میكرو می باشد، كه متعاقبا ً مورد بررسی قرار خواهند گرفت . از نكات قابل توجه در خصوص روغن سبوس برنج بالا بودن مواد غیر قابل صابونی شدن این روغن نسبت به سایر روغن هاست ، به طور متوسط روغن سبوس برنج حاوی 2/4 % مواد غیر قابل صابونی است كه این میزان برای سایر روغنها 2 – 1 % می باشد . درصد مطلوبی از اسیدهای چرب و میزان بالای مواد غیر قابل صابونی شدن باعث خاصیت كاهش كلسترول خون میگردد.

   علاوه بر این روغن سبوس برنج به دلیل بالا بودن درصد آنتی اكسیدانها درآن طول عمر بیشتری نسبت به سایر انواع روغن دارد. یكی از مشكلات عمده در فرایند تولید این نوع روغن بالا رفتن سریع اسیدهای چرب آزاد می باشد. یكی از دلایل این امر وجود میزان نسبتاً بالایی از آنزیم لیپاز در سبوس برنج می باشد. لذا جهت جلوگیری ازتجزیه لیپیدها به بیان دیگر جلوگیری از  فساد سبوس  برنج پایدار سازی سبوس برنج  به عنوان یك پیش فرایند استخراج  روغن ضروری است .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()