روشهای پایدارسازی فیزیكی :

 

آ ) نگهداری در دمای پایین :

   نگهداری سبوس دردمای3/3 – 3 درجه سانتیگراد ازسرعت هیدرولیز روغن سبوس میكاهد.

 ولی سبوس را به طور دائمی حفظ نمیكند و با بازگشت سبوس به دمای اتاق فعالیت آنزیماتیك مجدداً آغاز می شود .

   بنابراین با توجه به هدایت گرمایی پایین سبوس ، صرف زمان طولانی برای رسیدن به سرمای یكنواخت در مقادیر زیاد سبوس از نظر اقتصادی در مقیاس صنعتی روش مناسبی به نظر نمی رسد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()