حذف اكسیژن از محیط ، سرعت رشد كپك (میكرو ارگانیسم ها ) را می كاهد و از واكنشهای اكسیداسیون و تأثیر حشرات بازداری می كند . اما ظرفیت سبوس برنج جهت جذب CO2  محدود بوده ، علاوه براین به دلیل جذب CO2  توسط تركیبات نیتروژنی بویژه پروتئین عملاً این روش نگهداری به اندازه كافی مفید و مؤثر  نیست .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()