از منابع قابل استفاده تابش رادیو اكتیو می توان منبع 500COURIE CO 60  را نام برد لیكن این روش دارای محدودیت تكنیكی و اقتصادی می باشد و قابلیت استفاده چندانی ندارد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()