منابع و مواخذ : 

 

1-       FAO (1994) Rice bran , utilization & trad FAO mounthry Bull. Agric. Stat. 13(1)9-11

2-       Cuti L. Mathson , New method for production rice bran and oil …, Food Technology (1997),46(10)

3-       Rice bran an under utilized row material (1985) UN Puublication

4-       Daniel Martin &et.al. Stabilization by extrusion cooking,Louisiana Agriculture (1993)vol.36,No 3

5-       Ushisugo Kosugi & et.al. Continual conversion of free fatty acid in rice bran oil to triacylglycerol …, J.Am.Oil chem Soc. , standard(1994) Vol.31,No.4

6-       J.Parakash & et.al. Stabilization of rice bran on the extactability and recovery of proteins , Die Nahrung 38(1994) 1, 87-95

7-       Rice bran offers India an oil source ,Jaocs(1989) Vol. 66, No 5

8-       Dispersion of inorganic UV filters ,  United State Patent 6146617

9-       Sunscreen Method using rice bran oil , United State Patent 3988436

10-   T.S. Khlon & et.al. ,Nutrition (1996) Vol. 73, No. 1 , 69-73

11-    www.thaiedible.com

12-   www.armfield.co.uk

13-   www.ieco.com

14-   www.jas.fass.org

15- چربیها و روغنهای خوراکی ، سید حسین میرنظامی ضیابری (1374) نشر مشهد

16- تدوین گزارش جامع مشتمل بر اصول علمی و تکنیکهای صنعتی در خصوص امکانات بهره برداری از ضایعات و فرآورده های فرعی برنج، م. جعفریان ، ف. بلالایی ، مهر1380 (گزارش طرح پژوهشی)

17-استاندارد ملی ایران – شماره 6658 - 1381

 

 

 

نویسنده مقاله : سرکار خانم مهندس مهناز جعفریان

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()